O škole

 

Škola ukončila svoju prevádzku. 

Niet nikoho, kto by za školu komunikoval. 

Príjemný zvyšok života. 

Aleš